Přihlásit se

Důležité kontakty

Poruchy v dodávkách vody na veřejné části vodovodu

Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Ke Kablu 971, Praha 10
tel.: 840 111 112 http://www.pvk.cz/

Poruchy v dodávkách elektrického proudu

Pražská energetika a.s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10
tel.: 224 915 151 http://www.pre.cz/  

Havárie rozvodů plynu

Pražská plynárenská a.s.
U Plynárny 500, Praha 4
tel.: 1239 http://www.ppas.cz/index2.html

Poruchy veřejného osvětlení

Eltodo
Novodvorská 1010/14, Praha 4
tel.: 800 101 109 http://www.eltodo.cz/index.html

 

Závady mající vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu

Technická správa komunikací
Na Bojišti 5, Praha 2
tel.: 224 231 856 http://www.tsk-praha.cz/

 

Civilní ochrana

Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy
tel.: 222 022 200