Přihlásit se

Havarijní služby

VODA, TOPENÍ, ELEKTRO:

V pracovní době - ASPEDA správa nemovitostí, s.r.o. tel. 737 367 004
Mimo pracovní dobu - nejprve kontaktujte některého člena výboru Společenství Laudova.

Pokud se to nezdaří, kontaktujte přímo smluvního partnera:

Nahlaste: adresu, telefon, rozsah havárie a poškození.

PORUCHY A ÚNIKY PLYNU:

Havárie rozvodů plynu Pražská plynárenská a.s. : 1239

VÝTAHY:

Dispečink KONE, a.s. - tel.: 844 115 115

Nahlášená porucha bude opravena nejpozději následující pracovní den. Vyproštění osob bude provedeno v nejkratší možné době. Vyproštění věcí (např. klíčů z výtah. šachty) si hradí objednávající sám. Objednávky expresních oprav musí schválit člen výboru.

PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, VEŘEJNÝCH HODIN:

ELTODO Centrum Novodvorská, a.s

PRO ČISTÉ ŘEPY - hlášení nedostatků v úklidu veřejného prostranství:

Kontaktní údaje pro hlášení nedostatků v úklidu Městské části Praha 17. Nedostatky v úklidu Městské části Praha 17 můžete hlásit na telefonu 235 300 655 a nebo e-mailem: cisterepy@repy.mepnet.cz inspektorce životního prostředí Bc. Evě Soukupové.