Přihlásit se

Základní pravidla

Každý vlastník a nájemník bytu dodržuje následující základní pravidla pro společné prostory domu:

  1. Dodržuje základní pravidla pořádku a slušného chování.
  2. Nečistoty, které způsobí uživatel bytu například při stěhování,    stavebních úpravách a jiné činnosti sám po sobě uklidí.
  3. Jiný (stavební, objemný, starý nábytek, elektrospotřebiče atd.) než běžný domácí odpad patří do sběrného dvora, seznam sběrných dvorů a otvírací dobu naleznete níže. Sklo, papír a plasty se vhazují do speciálních kontejnerů.
  4. Odpadky, zbytky jídel a nedopalky nevyhazovat z oken a lodžií.
  5. Pokud zjistí jakoukoliv závadu ve společných prostorách nebo neoprávněné uložení odpadu (starého nábytku atd.), nahlásí tuto skutečnost písemně, telefonicky nebo emailem výboru společenství.
  6. Havárie které nesnesou odkladu, hlásí na pohotovostní havarijní službu a telefonicky výboru Společenství nebo správní firmu
  7. Plánované rekonstrukce v bytech a další úpravy předem konzultuje a oznámí písemně výboru Společenství. Také vyvěsí upozornění pro ostatní vlastníky a nájemníky.
  8. Důsledně dodržuje odhlasovaný Domovní řád, hlavně ustanovení o klidu v domě, dodržování protipožárních předpisů - umísťování hořlavých předmětů ve všech společných prostorách (především chodbách),  zákazu kouření v celém objektu.

Po ukončení topné sezóny topné sezóny je nutné nastavit u všech topných těles v bytě na termostatických hlavicích nejvyšší stupeň (5).